MAXERA, Pavel, Michal BELÁK a Marek SEMELA. Měřicí vozidlo Ústavu soudního inženýrství. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2018, 29(3), 54-55 [cit. 2021-9-28]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: doi:10.13164/SI.2018.3.54
Uložit do Citace PRO