HLÁDEKOVÁ, Katarína. Model [online]. Brno [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85355. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Katedra teorií a dějin umění. Vedoucí práce Richard Fajnor.

Uložit do Citace PRO