BAČÍKOVÁ, Alžběta. Dokumentární přístupy v pohyblivém obraze v současné umělecké praxi [online]. Brno [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85357. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Kabinet audiovizuálních technologií. Vedoucí práce Filip Cenek.

Uložit do Citace PRO