ŽÁK, Stanislav. Pole napětí a deformace v okolí trhlin s komplikovanou geometrií čela zatížených ve smykových zátěžných módech [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85371. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. CEITEC VUT. Středoevropský technologický institut VUT. Vedoucí práce Jana Horníková.
Uložit do Citace PRO