HYŽA, Marek. Návrh informačného systému pre predajnú firmu [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/855. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Zdeňka Videcká.
Uložit do Citace PRO