KRIST, Petr. Trakční střídač 2,5kW pro asynchronní motor elektrického zahradního traktoru [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8551. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Pavel Vorel.

Uložit do Citace PRO