JANÍK, Jiří. Úvěrování soukromě podnikajících osob v České republice [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8555. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Oldřich Rejnuš.

Uložit do Citace PRO