JUSTOVÁ, Veronika. Návrh na zlepšení stimulace pracovníků [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8564. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jiří Pokorný.
Uložit do Citace PRO