ČEVELÍKOVÁ, Barbora. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8568. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Ondřej Žižlavský.
Uložit do Citace PRO