MUNK, Tomáš. Postupy při řešení poruch letadlových soustav za letu [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8574. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Karel Třetina.
Uložit do Citace PRO