SEDLÁČEK, Jan. Posouzení finančního zdraví firmy [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8589. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Ivana Groligová.
Uložit do Citace PRO