STAROSTOVÁ, Andrea. Analýza ekonomických ukazovateľov spoločnosti SE, a.s. pomocou časových radov [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/859. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kropáč.
Uložit do Citace PRO