REICHMANNOVÁ, Sandra. Kriminalita na internetu [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/860. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Tomáš Soukup.
Uložit do Citace PRO