JUDAS, Jan. Testování ochrany transformátoru [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8608. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jaroslava Orságová.
Uložit do Citace PRO