JANDA, Ondřej. Zpracování obrazu mikroskopických vzorků [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8611. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Radomil Matoušek.

Uložit do Citace PRO