DUNDÁČKOVÁ, Monika. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8612. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Ondřej Žižlavský.
Uložit do Citace PRO