KUBÍČEK, Martin. Výpočet rozložení vztlaku po rozpětí křídla Glauertovou metodou [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8631. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Pavel Zikmund.
Uložit do Citace PRO