ČUTA, Robert. Možnosti stanovení mykotoxinů v ječmeni a sladu [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8633. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Sylvie Běláková.
Uložit do Citace PRO