COUFALÍKOVÁ, Tereza. Nízkoenergetický rodinný dům [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8663. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jiří Sedlák.
Uložit do Citace PRO