ZÁRUBOVÁ, Kamila. Protipovodňová ochrana v povodí toku Březnice [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8694. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Miloš Starý.
Uložit do Citace PRO