BITALOVÁ, Katarína. Geodetická dokumentace podzemního vedení plynovodu v obci Šlapanice [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8731. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Viliam Vatrt.
Uložit do Citace PRO