FRANK, Ivo. Energetická optimalizace provozu ČOV [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8733. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Petr Hlavínek.
Uložit do Citace PRO