JEDLIČKA, Filip. Zneškodňování spalin znečištěných NOx II [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8744. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Radek Dvořák.
Uložit do Citace PRO