KOMÁNKOVÁ, Marie. Zhodnocení hospodaření neziskové organizace [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8770. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Eva Lajtkepová.
Uložit do Citace PRO