ŠUSTROVÁ, Tereza. Využití umělé inteligence pro vyhodnocení bonity firmy [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8778. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Dostál.
Uložit do Citace PRO