AMBROŽ, Jan. Návrh, výstavba a měření optických přístupových sítí [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/878. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Vladimír Tejkal.
Uložit do Citace PRO