MAINCLOVÁ, Jana. Kartografická díla pro děti předškolního věku [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8788. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Ladislav Plánka.
Uložit do Citace PRO