ADAMEC, Václav. Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8802. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Petr Dostál.

Uložit do Citace PRO