LÝSEK, Jiří. Optimalizace síťového přepínače pomocí neuronové sítě [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8808. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Jiří Šťastný.

Uložit do Citace PRO