BŘEZINOVÁ, Lucie. Rozvod vody v hotelu [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8810. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Helena Wierzbická.
Uložit do Citace PRO