JOBÁNEK, Stanislav. Určení bezpečné hloubky ponoru vtoku MVE Vydra 2 [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8814. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Jan Šulc.

Uložit do Citace PRO