NÁGLOVÁ, Martina. Formy a zdroje financování bydlení [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8821. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Dagmar Hrabincová.
Uložit do Citace PRO