KLAIBA, Jan. Návrh rozvoje osobnosti úspěšného manažera [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8824. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jiří Pokorný.

Uložit do Citace PRO