PALLA, Jaroslav. Návrh na zlepšení firemní kultury [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8831. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Pokorný.
Uložit do Citace PRO