BIL, Miroslav. Nástrojové materiály ze slinutých karbidů [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8836. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Kalivoda.

Uložit do Citace PRO