TUČKOVÁ, Kristýna. Firemní kultura a její vliv na zákazníka [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8842. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jiří Pokorný.

Uložit do Citace PRO