VOBORA, Martin. Zvýšení efektivity personální práce [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8847. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jiří Pokorný.
Uložit do Citace PRO