JAKEŠOVÁ, Veronika. Efektivita odměňování v dopravní firmě [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8848. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jiří Pokorný.

Uložit do Citace PRO