HRABOVSKÝ, Miloš. Výroba nanostruktur na grafitových/grafenových vrstvách a měření jejich transportních vlastností za pokojové teploty [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8852. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Miroslav Bartošík.

Uložit do Citace PRO