VONDRA, Petr. Vliv vodivých vzorků na vznik deformací vf magnetického pole [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8871. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jarmila Dědková.
Uložit do Citace PRO