ZETÍK, Rostislav. Modelování netradičních funkčních bloků v Pspice [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8873. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jiří Petržela.
Uložit do Citace PRO