ŠRÁMEK, Petr. Implementace softwarového rádia do FPGA [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8874. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Aleš Prokeš.
Uložit do Citace PRO