BEDNÁŘ, Martin. Návrh na implementaci SQL databáze jako prostředku ke zlepšení vnitropodnikové komunikace [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/888. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kříž.
Uložit do Citace PRO