ŠVEHLOVÁ, Tereza. Produkce odpadů v Novém městě na Moravě [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8890. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Andrea Tabasová.

Uložit do Citace PRO