SVOZIL, Milan. Analýza ztráty zisku dopravní organizace v důsledku opravy po nehodě u vozidel nad 12 t celkové hmotnosti [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8891. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Josef Libertín.
Uložit do Citace PRO