BAŠE, Michal. Experimentální ultrazvuková měření pomocí LabView [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8905. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Radim Kolář.
Uložit do Citace PRO