SVOBODA, Josef. Přímý číslicový frekvenční syntezátor [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8912. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Miroslav Kasal.
Uložit do Citace PRO