HELÁN, Radek. Modelování a optimalizace komplexních vláknových difrakčních struktur [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/892. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce František Urban.

Uložit do Citace PRO