KUNCOVÁ, Andrea. Analýza a vyhodnocení dokumentace skutečných poškození vozidel po malých dopravních nehodách [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8936. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Aleš Vémola.

Uložit do Citace PRO