CUPÁK, Jan. Nízkofrekvenční zesilovač pro dva satelity a subwoofer ve třídě AB [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8948. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Tomáš Kratochvíl.

Uložit do Citace PRO