CUPÁK, Jan. Nízkofrekvenční zesilovač pro dva satelity a subwoofer ve třídě AB. Online, Bakalářská práce, vedoucí Tomáš Kratochvíl. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8948. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO